5 reasons to visit Armenia

A short information about Armenia for our guests from Philippines both in English and Filipino languages (scroll down for Filipino). 

 

5 reasons why Armenia is a must-see for the Filipinos

 Armenia is an amazing destination for all the travelers, but it is especially ideal for Filipino people. Here are 5 reasons why you should visit us.

1.Snow

When you live in a country where there is eternal summer than Armenia is an excellent place for you. It doesn’t matter if it is spring, summer, autumn or winter – there is snow nearly everywhere on the mountains whole year round. You can visit mount Aragats, play snowballs and feel the fresh and cool Armenian air.

2. First Christian country

In 301 A.D. Armenia became the first nation to adopt Christianity as its official religion thus becoming a must-see for any Christian. You will be amazed by fascinating architectural elements of the monasteries and churches with ancient history and breathtaking views.

Monasteries of Geghard, Tatev, Edjmiadzin, Khor Virap and many others are among the must-visit places for anyone who comes to Armenia.

3. Delicious Food

Armenian cuisine is an authentic, unique and healthy one, portion sizes are big, so be prepared because you’re going to eat a lot. Must-try dishes are Tolma, Khorovats (Armenian pork BBQ), Harisa and Khash. Hey, and don’t forget the Armenian wines and cognacs. Cheers!

4. Safety

Yes safety. Armenia is really a safe country for tourists and travelers. Just be attentive to your stuff and everything will be great.

5. Budget

The food is healthy and not pricey, public transport and taxis are cheap, so compared to any other country with such history and culture Armenia is a great choice for budget travelers.

 

_______________________________________________________________________________

5 mga dahilan kung bakit ang Armenia ay isa sa mga bansa na dapat bisitahin ng mga Pilipino

Ang bansang Armenia ay isang kamangha-manghang destinasyon para sa lahat ng mahilig mag travel, lalo na sa mga Pinoy. Bakit? Narito ang 5 dahilan kung bakit dapat mong bisitahin ang aming bansa.

1. Nyebe (Snow)
Kung kayo ay nakatira sa isang bansa na kung saan walang tigil ang tag-araw, ang bansang Armenia ay isang lugar na para sa iyo dahil kahit na spring pa lang may snow na ang halos lahat ng dako ng mga bundok. Maaari mong bisitahin ang bundok Aragats, maglaro ng snowballs at ang hangin ay sariwa at kaaya aya sa pakiramdam.

2. Unang Kristiyanong bansa Noong
301 AD ang Armenia ay naging unang bansa upang magpatibay ang Kristiyanismo bilang opisyal na relihiyon, kaya isang oportunidad sa mga Kristiyano ang mapasyalan ito. Ikaw ay mamangha sa mga arkitekturang elemento ng monasteryo at simbahan na may sinaunang kasaysayan, gayun din ang mga magagandang tanawin. Monasteryo ng Geghard, Tatev, Edjmiadzin, Khor Virap at marami pang iba ang kabilang sa dapat-bisitahin na lugar para sa sinumang pupunta sa Armenia.

3. Masarap na Pagkain
Ang Armenian cuisine ay isang tunay, natatangi at masustansiyang pagkain, ito ay pwede sa dalawang katao. Dapat ninyong subukan ang mga pagkaing katulad ng Tolma, Khorovats (Armenian pork BBQ), Harisa at Khash. Uy, at huwag kalimutan ang Armenian alak at cognac. Kampay!

4. Isa sa ligtas na bansa
Ang bansang Armenia ay isang ligtas na bansa para sa mga turista dahil ang mga tao dito ay may respeto sa kapwa at sa kanilang sarili, ngunit dapat maging responsable ka pa rin sa iyong mga kagamitan upang masiguro ang iyong kaligtasan san ka man mgpunta.

5. Budget
Ang pagbisita sa bansang Armenia ay kayang kayang ng bulsa dahil sa murang bilihin (pagkain, damit at iba pa) pati ang trasportasyon. Kaya isa ito sa mga bansang dapat bisitahin dahil mura lang ang iyong magagastos at hindi mabubutas ang iyong bulsa.